Contactgegevens + Disclaimer

 

Noodhulp

Voor noodhulp belt u met 1 1 2

Contactgegevens

De website www.broodjebrandweer.nl is bedoeld om het aantal aanmeldingen voor de samenwerkende brandweerkorpsen te organiseren. U wordt verzocht om u aan te melden via het formulier AANMELDEN . Bijzondere verzoeken danwel opmerkingen en/of klachten over deze website kunt u richten aan brandveiligleven@brwbn.nl.

Samenwerking

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de volgende organisaties:

Brandweer Midden en West Brabant

Postbus 3208, 5003 DE Tilburg, brandveiligleven@brandweermwb.nl, 088 – 225 01 00 (algemeen nummer, niet voor aanmeldingen)

Brandweer Brabant Zuidoost

Postbus 242, 5600 AE Eindehoven, broodjebrandweer@vrbzo.nl, 040 – 2 203 203 (algemeen nummer, niet voor aanmeldingen)

Veiligheidsregio Zeeland

Postbus 8016, 4330 EA Middelburg, brandveiligleven@vrzeeland.nl, 0118 – 42 11 00 (algemeen nummer, niet voor aanmeldingen)

Brandweer Brabant-Noord

Postbus 218, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch,  brandveiligleven@brwbn.nl,  088 – 0 208 208 (algemeen nummer, niet voor aanmeldingen)

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele inhoud van de website www.broodjebrandweer.nl Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Broodje Brandweer besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Broodje Brandweer aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Broodje Brandweer is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers ergens op het world wide web plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Broodje Brandweer. Broodje Brandweer bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Auteursrechten en Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Broodje Brandweer of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Broodje Brandweer. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Broodje Brandweer. Broodje Brandweer gebruikt voornamelijk eigen (beeld)materiaal. Waar gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat gebruikt materiaal niet voor publiek is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Beschikbaarheid

De teksten, afbeeldingen en nieuwsitems op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Misbruik

Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Bezoekers die onvolkomenheden op deze website constateren kunnen dit kenbaar maken via brandveiligleven@brwbn.nl